• Động từ

    lấy chồng khác (sau khi chồng chết hoặc li dị).
    Đồng nghĩa: đi bước nữa, tái giá

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X