• Danh từ

  cảm ứng điện từ (nói tắt)
  trường điện cảm ứng
  bộ cảm ứng

  Động từ

  (Ít dùng) (khả năng) tiếp thu các kích thích của môi trường và phản ứng lạI
  các giác quan cảm ứng
  da trẻ em dễ cảm ứng với sự thay đổi của thời tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X