• Danh từ

  tình cảm tốt (đối với người, với sự việc)
  gây được cảm tình
  có cảm tình với nhau
  Đồng nghĩa: thiện cảm

  Động từ

  có quan hệ trực tiếp làm ảnh hưởng đến, tác động đến
  việc của tôi can gì đến anh
  "(...) Tội con con chịu can chi đến chàng!" (PCCH)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X