• Tính từ

  rất gấp, cần phải được giải quyết ngay
  nhiệm vụ cấp bách
  việc cấp bách phải làm ngay
  Đồng nghĩa: cấp thiết, khẩn cấp
  căng thẳng, gay go, đòi hỏi phải hành động gấp, không thể chậm trễ
  tình thế cấp bách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X