• Danh từ

    tổ chức của nhà nước, đảng hoặc đoàn thể theo từng cấp, ở địa phương
    các cấp bộ Đảng ở cơ sở

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X