• Động từ

  ấn mạnh các móng hoặc vuốt vào da thịt rồi giật mạnh, làm cho đau
  cấu vào tay bạn
  Đồng nghĩa: bấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X