• Động từ

  cấu và xé, làm cho rách nát, đau đớn
  lao vào cấu xé nhau
  Đồng nghĩa: cắn xé, giằng xé, xâu xé
  tranh giành nhau kịch liệt và tìm cách hại nhau
  các phe phái tìm cách cấu xé lẫn nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X