• Tính từ

  cần đến mức không thể nào không làm hoặc không có
  tài liệu cần thiết cho công việc
  không cần thiết phải làm thế
  Đồng nghĩa: cấp thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X