• Tính từ

  cẩn thận, không để có sơ suất
  giữ gìn cẩn mật
  canh phòng cẩn mật
  Đồng nghĩa: nghiêm mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X