• Tính từ

  (làm việc gì) không đến nơi đến chốn, không cẩn thận, chỉ cốt cho xong
  làm ăn cẩu thả
  tính cẩu thả
  Trái nghĩa: cẩn thận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X