• Tính từ

  (Ít dùng) gần
  đứng cận
  nhà ở cận nhau
  (Khẩu ngữ) cận thị (nói tắt)
  mắt bị cận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X