• đánh gần, đánh áp sát
    phát huy sở trường khi cận chiến
    Đồng nghĩa: đánh giáp lá cà, giáp lá cà

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X