• Tính từ

    (mắt) kém, nhìn không rõ
    già rồi nên mắt cập kèm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X