• Tính từ

    dễ nghiêng lệch bên này, bên kia khi đụng vào, vì có các góc kê không bằng nhau
    ván kê cập kênh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X