• Động từ

  tính toán, sắp xếp công việc và cắt cử người đi làm
  cắt đặt công việc
  mọi việc đã cắt đặt đâu vào đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X