• Tính từ

  (giá cả hoặc mức lãi) cao đến mức đáng sợ
  bán với giá cắt cổ
  cho vay với lãi suất cắt cổ
  Đồng nghĩa: cắt họng, cứa cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X