• Động từ

  cắt bỏ bớt một số phần, làm cho mất tính chất nguyên vẹn, hoàn chỉnh
  kịch bản phim bị cắt xén nhiều chỗ
  cắt xén tiền lương của công nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X