• Tính từ

  (đất trồng trọt) cằn quá, không còn chút màu mỡ
  ruộng đất cằn cỗi
  Đồng nghĩa: cỗi cằn
  không đủ sức lớn và phát triển, sớm trở nên già cỗi, do thiếu điều kiện dinh dưỡng
  cây cối cằn cỗi
  một bóng người già nua cằn cỗi
  Đồng nghĩa: cằn cọc, cỗi cằn
  mất hết sức sống, sức sáng tạo, do không được nuôi dưỡng, bồi dưỡng tốt
  tâm hồn cằn cỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X