• Danh từ

  đồ dùng để đựng sách thời trước, gồm một đế gỗ đóng vào hai khung gỗ.
  quang gồm có hai thanh tre cứng để gánh mạ, cỏ, v.v.
  cặp mạ
  đồ dùng gồm hai thanh cứng để kẹp đồ vật và giữ chặt lại
  dùng cặp gắp than
  chiếc cặp tóc
  Đồng nghĩa: kẹp
  đồ dùng thường bằng da, vải nhựa, v.v., có ngăn, để đựng giấy tờ, sách vở mang đi
  cặp học sinh
  cặp da
  cắp cặp đi học

  Động từ

  giữ chặt lại bằng cái cặp
  cặp quần áo phơi trên dây cho khỏi rơi
  cặp tóc lại cho gọn
  đặt nhiệt kế, thường là vào nách rồi kẹp lại, để đo thân nhiệt
  cặp nhiệt kế

  Danh từ

  tập hợp gồm hai vật, hai cá thể cùng loại đi đôi với nhau thành một thể thống nhất
  cặp mắt
  một cặp vợ chồng
  mua một cặp bánh chưng
  Đồng nghĩa: đôi

  Động từ

  (Khẩu ngữ) đi đôi, quan hệ với nhau thành một đôi
  hai người cặp với nhau đã lâu

  Động từ

  xem cập
  

  Động từ

  (Phương ngữ) dọc theo, men theo
  nhà xây cặp theo bờ sông
  đi cặp hai bên đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X