• Tính từ

    nhỏ bé hết sức, chẳng đáng kể gì
    chút lợi cỏn con

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X