• Động từ

  có ý định làm việc gì và cố thực hiện ý định đó
  cố ý lái câu chuyện sang hướng khác
  chuyện đó chỉ do vô tình, không cố ý
  Đồng nghĩa: cố tình
  Trái nghĩa: vô tình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X