• Danh từ

  (Văn chương) quê hương đã xa cách từ lâu
  "Công tư vẹn cả hai bề, Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương." (TKiều)
  Đồng nghĩa: cố quốc

  Tính từ

  vốn có sẵn từ lâu
  căn bệnh cố hữu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X