• Danh từ

    (Từ cũ) bạn cũ
    “Lả lơi bên nói, bên cười, Bên mừng cố hữu, bên mời tân lang.” (BC)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X