• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) đất nước, tổ quốc đã xa cách lâu (nói khi đang còn ở nước ngoài)
  "Mã Phụng vào tâu Phiên vương, Xin về cố quốc Nam bang chưng là." (MPXH)
  như cố hương
  "Bốn phương mây trắng một màu, Trông vời cố quốc biết đâu là nhà?" (TKiều)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X