• Tính từ

    (Thông tục) liều lĩnh, ngang bướng một cách trâng tráo
    kẻ bần cùng cố thây

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X