• Động từ

    cố giữ bằng được (thường là địa điểm đang bị tấn công)
    rút vào thành cố thủ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X