• Động từ

  (Từ cũ, Ít dùng) cống (nói khái quát)
  cống nạp vật phẩm
  Đồng nghĩa: cống nộp
  (Khẩu ngữ) đưa ra, nộp (cho kẻ mạnh hơn) để được yên ổn
  có gì thì mau cống nạp ra đây!
  Đồng nghĩa: cống nộp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X