• Danh từ

  (Khẩu ngữ) hòm nhỏ của xe, thường dùng làm nơi cất, chứa một số đồ vật
  cốp xe máy
  đồ đạc để trong cốp xe
  Đồng nghĩa: hòm xe

  Động từ

  (Khẩu ngữ, Ít dùng) như cốc
  lấy tay cốp cho mấy cái vào đầu

  Tính từ

  từ mô phỏng tiếng trầm, gọn và đanh của các vật cứng chạm mạnh vào nhau
  cộc đầu đánh cốp vào tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X