• Danh từ

  xương của người hoặc động vật chết đã lâu còn lại sau khi phần thịt đã bị phân huỷ hết
  xếp cốt vào tiểu
  (Ít dùng) xương (nói khái quát)
  lạnh thấu cốt
  calcium và phốt pho rất cần cho việc tạo cốt
  phần khung làm chỗ dựa bên trong cho những phần khác, tạo nên sự vững chắc của toàn khối ở một số vật
  cốt mũ được đan bằng tre
  nội dung chính làm thành cái sườn của tác phẩm văn học
  truyện viết không có cốt
  phần nước đậm đặc, tinh tuý nhất do vắt, ép, ngâm hoặc nấu lần đầu mà có
  nước cốt trầu
  nước mắm cốt

  Động từ

  (Khẩu ngữ) coi là mục đích chính
  mặc cốt ấm, không cần đẹp
  nói to cốt để mọi người cùng nghe
  Đồng nghĩa: chính yếu, cốt yếu, chủ yếu

  Động từ

  (Phương ngữ) đẵn
  cốt cây sát gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X