• Tính từ

  quan trọng nhất
  vấn đề cốt tử
  điều cốt tử
  Đồng nghĩa: chính yếu, chủ yếu, cốt yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X