• Động từ

  tác động đến tinh thần làm cho hăng hái hoạt động
  cổ vũ cho đội nhà
  cổ vũ tinh thần
  Đồng nghĩa: cổ võ, động viên, khích lệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X