• Danh từ

    cờ tướng dùng quân cờ bằng biển gỗ có cán cầm, cắm trên khoảng đất có kẻ ô làm bàn cờ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X