• Tính từ

    từ gợi tả dáng nhảy cẫng lên một cách liên tiếp, thể hiện trạng thái tâm lí ở mức thái quá
    nhảy cờn cỡn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X