• Động từ

  tháo, gỡ chỗ buộc ra
  cởi mối lạt
  cởi dây giày
  Đồng nghĩa: cổi
  tháo, bỏ ra khỏi người cái đang mang, đang mặc
  cởi giày
  cởi bỏ súng đạn quy hàng
  Đồng nghĩa: cổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X