• Danh từ

  tập hợp gồm nhiều cây nhỏ hoặc lá, hoa, mọc liền gốc, liền cuống với nhau
  cụm cỏ
  hoa thơm đánh cả cụm (tng)
  tập hợp gồm một số đơn vị cùng loại ở gần cạnh nhau, làm thành một đơn vị lớn hơn
  cụm dân cư
  cụm từ
  một cụm khói đen bốc lên

  Động từ

  tập trung lại từ nhiều chỗ, nhiều nơi khác nhau làm thành một đơn vị lớn hơn
  quân địch cụm lại trong đồn để chống cự
  Đồng nghĩa: co cụm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X