• Danh từ

    của cải riêng được cất giấu kín, người ngoài không thể trông thấy; phân biệt với của nổi.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X