• Danh từ

    của cải riêng ai cũng trông thấy được, như nhà cửa, ruộng vườn, v.v.; phân biệt với của chìm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X