• Danh từ

  củi và đóm; các thứ dùng để đun bếp (nói khái quát)
  củi đóm ướt hết cả
  Đồng nghĩa: củi đuốc, củi lửa, củi rả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X