• tổ hợp biểu thị điều sắp nêu ra được tạm cho là như thế, không kể thực tế như thế nào, để qua đó có thể rút ra một kết luận nào đó
    thôi, cứ cho là 10 cho dễ tính
    "Một xã hội viên chức, cứ cho là những viên chức rất mẫn cán, cũng hết sức đáng buồn." (NgKhải; 9)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X