• Động từ

  làm đứt bằng vật có cạnh sắc, thường bằng cách day đi day lại nhiều lần trên bề mặt
  bị thanh nứa cứa vào tay
  dao cùn, cứa mãi không đứt
  Đồng nghĩa: khứa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X