• Tính từ

  (Khẩu ngữ) ngang bướng, không dễ dàng chịu nghe theo người mà mình phải phục tùng
  con bé cứng đầu, rất khó bảo
  Đồng nghĩa: cứng cổ, cứng đầu cứng cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X