• Tính từ

  (Khẩu ngữ) không cãi vào đâu được nữa, đành chịu im
  cứng họng, không cãi vào đâu được
  Đồng nghĩa: cứng lưỡi, cứng miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X