• Danh từ

  xỉ sắt; thường dùng để ví người keo kiệt, bủn xỉn hết mức (hàm ý khinh)
  đồ cứt sắt!
  "Keo cú người đâu như cứt sắt, Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng." (TrTXương; 1)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X