• Danh từ

  ngòi nước, lạch nước
  khoi cừ

  Danh từ

  dãy gồm những tấm gỗ, thép hoặc những thân tre ghép kín, ngăn không cho nước thấm qua hoặc để giữ cho đất đá khỏi sụt lở trôi đi.
  hàng cọc đóng sít nhau dưới nước để cắm đăng, chăng lưới bắt cá
  cắm cừ

  Động từ

  đóng, cắm cừ
  cừ bờ đê
  cừ những chỗ sạt lở

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) giỏi, tài một cách rõ rệt, ai cũng phải công nhận
  một tay súng rất cừ
  Đồng nghĩa: bảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X