• Danh từ

  nhà chùa, trong quan hệ với những người theo đạo Phật
  nương mình nơi cửa Phật
  Đồng nghĩa: cửa Bồ đề, cửa bụt, cửa già, cửa không, cửa thiền, cửa từ bi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X