• Danh từ

  cơ sở kinh doanh thương nghiệp hoặc kinh doanh dịch vụ nhỏ
  cửa hàng thời trang
  mở cửa hàng bách hoá
  gian nhà dùng làm nơi kinh doanh thương nghiệp hoặc dịch vụ
  thuê cửa hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X