• Danh từ

  chỗ dùng làm nơi ra vào một nước
  cửa khẩu biên giới
  chỗ đắp chưa xong hoặc mới bị nước phá vỡ của một con đê
  hàn cửa khẩu
  mở cửa khẩu để thoát lũ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X