• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) cửa Phật (chỉ tấm lòng từ bi của đức Phật)
    nương náu cửa từ bi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X