• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) chín suối, chỉ âm phủ
  "Rày vua gả thiếp về Phiên, Quyết lòng xuống chốn cửu tuyền thấy nhau." (LVT)
  Đồng nghĩa: cửu nguyên, hoàng tuyền, suối vàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X