• Danh từ

  khoảng cách được xác định để dùng làm chuẩn
  căng dây làm cữ
  cấy đúng cữ
  (Khẩu ngữ) khoảng thời gian xảy ra một hiện tượng thời tiết nào đó trong mỗi đợt
  cữ rét cuối năm
  (Khẩu ngữ) khoảng thời gian ước chừng
  vào cữ này năm ngoái
  làm bây giờ, cữ này sang năm là xong
  Đồng nghĩa: dạo, hồi, lóng, lớp, ngữ
  thời kì kiêng khem của người đẻ và của trẻ mới sinh, theo y học dân gian cổ truyền.

  Động từ

  (Phương ngữ) kiêng
  cữ ăn đồ mỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X